spacer.png, 0 kB
Spolek rodičů PDF Tisk E-mail
Napsal Administrator   
Monday, 24 November 2008

Image

Image

Image

Zápisy ze schůzek Spolku rodičů

Zápis ze schůze konané 21. 03. 2017

 

1.            Prezenční listina     – přítomno 15,

– host: ředitel školy Mgr. Höfer Luděk, Ph. D

2.            Program:     a)             shrnutí dosavadního výběru a přerozdělení peněz –

b)          plánování Dětského dne

 

c)            diskuze

 

ad a) – celkem bylo vybráno 120.226,18Kč – (viz. minulý zápis, doplněný o poslední třídu) – splněn plán přerozdělení peněz tak, jak bylo naplánováno

-     Spolek věnoval škole 14.000,-Kč jako výtěžek ze sběru papíru (v měsíci květnu proběhne další sběr)

-     Výtěžek z plesu činil 24.400,-, výtěžek šel na účet Spolku a peníze budou přerozděleny na šk. účely

ad b) - Dětský den po diskuzi a hlasování bylo schváleno Dětský den uspořádat opět na Allvetu jako v loňském roce. Náklady byly odhadnuty na 10.000,-Kč + 1.500,-Kč na dopravu.

Spolek také zaplatí 5.500,-Kč na nákup nanuků pro všechny žáky školy.

ad c) – po diskuzi bylo schváleno oproti původnímu plánu přidat 500,-Kč každé třídě (celkem 24 tříd) na šk. výlet a 100,-Kč na třídu na odměny pro žáky na konci šk. roku (tzn. místo 300Kč /třída bude učitel moci koupit odměny za 400,-Kč / třída.)

Další plánovanou akcí je Vernisáž

 

Předpokládaný termín další schůze: 6. 6. 2017

 

 

Zápis ze schůze konané 1. 11. 2016

 

1.    Prezenční listina     – přítomno 20 účastníků

– host: zástupce školy Mgr. Roman Říha

 

2.    Program:       a)        Volba výboru

b)        Seznámení nových členů s činností spolku, hospodařením a přerozdělení dosud vybraných peněz

c)        Diskuze

 

ad a) – Volba výboru:

-       předsedkyně:  Lenka Grünwaldová

-       místopředseda: Ivo Koutník

-       účetní: Jana Šebečková

-       sportovní referent: Ivana Julínková

-       stravovací referent: Věra Ševčíková

-       zapisovatelka: Věra Pytelová

ad b) – K dnešnímu dni bylo na příspěvcích vybráno celkem
116 500,-Kč (chybí ještě peníze za 1 třídu), v pokladně zůstalo cca 50 000,-Kč z loňského roku. Z toho bylo přiděleno:

-       30 000 – projekt Žijme spolu, pomáhejme si

-       20 000 – 1 stupeň ZŠ

-       20 000 – 2. Stupeň ZŠ

-       20 000 – družina (celkem 7 oddělení)

-       8 500 – Mikulášské balíčky – 550ks / cca15Kč

-       6000 – budoucí 1. třídy

-       5000 – příspěvek na dopravu na lyžařský kurz

-       5000 – dárek žákům 9. tříd na konci roku (propisky s logem školy)

-       7200 – odměna nejlepším žákům z každé třídy

-       10 000 – Dětský den

Zbytek finančních prostředků bude přidělen dle potřeby v průběhu roku vždy po domluvě a odsouhlasení Spolku.

 

                                    ad c) – Diskuze – plánované akce:  sběr papíru, Vernisáž, Ples školy – (14. 1. 2017 v Sokolském domě)

 

Termín další schůzky- 1. 12 v 18:30 – chystání  balíčků pro Mikuláše - pamlsky zajistí pan Koutník, sáčky  L. Grünwaldová

 

 

Spolek rodičů při ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, příspěvková organizace

 

 

Spolek rodičů při ZŠ Vyškov, Purkyňova  39, p.o. sdružuje rodiče, či jiné zákonné zástupce, pedagogické  pracovníky, bývalé žáky nebo  fyzické osoby, které mají zájem o práci, o výchovu a podporu dětí a mládeže.

Cílem spolku je především finanční  pomoc při zajišťování mimoškolních akcí organizovaných pro žáky ( např. soutěže, exkurze, lyžařský výcvik, mikulášská nadílka apod.)

Hlavní úlohou spolku je získávat finanční prostředky, spravovat je a rozdělovat.

Zdrojem těchto příjmů jsou příspěvky a dary rodičů a příznivců školy. 

Na školní rok 2016/17 Spolek rodičů odsouhlasil příspěvek ve výši 300 Kč + 100 Kč za každého dalšího sourozence, který navštěvuje naši školu.

 

Aktualizováno ( Tuesday, 16 May 2017 )
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
   
Joomla Template by Joomlashack
free joomla templates joomla tutorials joomla themes