spacer.png, 0 kB
JÍDELNÍČEK PDF Tisk E-mail
Napsal Administrator   
Friday, 27 April 2012

Školní jídelna – přihlášení strávníků

V týdnu od 28.8. do 1.9.2017 se mohou žáci přihlásit ke stravování,
zakoupit si čip a uhradit zálohu na září 2017 v čase od 8 do 11 hodin
 

 

Ke každému obědu je podáván nápoj dle výběru – čaj, džus, voda.

Jídelníček sestavila: Jiřina Dvořáčková

Změna jídelníčku vyhrazena.

Alergeny: 1- obiloviny obsahují lepek, 2 - korýši, 3 - vejce, 4 - ryby, 5 - podzemnice olejná (arašídy), 6 - sójové boby, 7 - mléko, 8 - skořápkové plody, 9 - celer, 10 - hořčice, 11 - sezamová semena, 12 - oxid siřičitý, siřičitany, 13 - vlčí bob (lupina), 14 - měkkýši 

 

 Image  

 

Základní škola Vyškov, Purkyňova 39,
příspěvková organizace

PSČ 682 01

tel: 517 326 734

E-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 

Provozní řád školní jídelny 

Školní stravování se řídí ustanoveními zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci Základní školy a cizí strávníci. 

V době vydávání stravy mají do školní jídelny povolen vstup pouze strávníci s předplaceným stravováním.

Do jídelny vstupují žáci podle pokynů pedagogického dozoru. Za bezpečnost a čistotu v jídelně odpovídá pedagogický pracovník, který zde vykonává dozor podle rozvrhu zpracovaného školou. Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně. Není dovoleno odnášet z jídelny jakékoli jídlo, výjimku tvoří originálně zabalené potraviny a odebraná strava do jídlonosičů (viz školský zákon č.561/2004 Sb. a vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování). Za případné ztráty osobních věcí školní jídelna nezodpovídá.

Doba výdeje:

 • od  9.40–10.00 hod. pro výdej svačinek
 • od 11.30–11.40 hod. pro výdej obědů do jídlonosičů
 • od 11.40–14.00 hod. pro výdej obědů strávníkům 

V případě nevyzvednuté stravy v době výdeje nevzniká strávníkovi žádný nárok na vrácení stravného.  

Jídelní lístek je umístěn na webových stránkách školy www.zspurkynovavyskov.cz, v jídelně a na nástěnce ve vestibulu školy.

Strávník je povinen respektovat pokyny zaměstnanců kuchyně a pedagogů a chovat se při stravování v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.

Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy. Úklid po skončení provozní doby zajišťují pracovnice úklidu. Úraz ve školní jídelně hlásí strávník pedagogickému dozoru.

Informace ke stravování podává a případné stížnosti a připomínky (kvalita, hygiena, technické problémy,…) vyřizuje vedoucí školní jídelny.

Úřední hodiny vedoucí školního stravování jsou od 6.30 do 14.30 hod.

 

I. Přihlášení k odebírání stravy

Ke stravování přihlašuje žáka zákonný zástupce vyplněním přihlášky ke stravování. Tato přihláška je platná a závazná po celou dobu školního stravování. Vyplněním přihlášky se žák i zákonný zástupce zavazují k dodržování provozního řádu školní jídelny.

Přihlašování a odhlašování stravného při nepřítomnosti strávníka lze provádět nejpozději do 7.00 hodin daného dne::

 • - osobně
 • - telefonicky  pevná linka: 517 326 734 + záznamník, mobil: 702 013 803
 • - e-mailem ( Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny )

·          

II. Úhrada stravného

Stravné je možno hradit: 

 • - inkasem ze sporožirového účtu České spořitelny
 • - převodním příkazem u banky
 • - hotově

Vyúčtování stravného se provádí 1x ročně v měsíci srpnu. Stravné musí být zaplaceno zálohově do posledního dne předcházejícího měsíce. V případě neuhrazení hotovostní platby nevzniká strávníkovi nárok na oběd. Pokud dojde k nedodržování platebních podmínek, bude strávníka vyloučen ze stravování.

Každý strávník musí mít zakoupen identifikační čip oproti záloze (platba v hotovosti). Identifikační čipy budou jednotlivým

strávníkům prodány v kanceláři školní jídelny. Při ukončení stravování a odevzdání neporušeného čipu bude záloha vrácena.

Dojde-li ke ztrátě čipu, je nutno zakoupit nový.

Žák, který zapomněl čip, nebo mu čtečka u výdejního okénka hlásí 0, se musí nahlásit vedoucí školní jídelny.

 

III. Žáci

Žáci jsou podle vyhlášky 107/2005 Sb. zařazeni do kategorií strávníků podle věku, kterého v daném školním roce dosáhnou.

 • 1. kategorie            7 – 10 let                 
 • 2. kategorie          11 – 14 let                 
 • 3. kategorie          od 15 let                    

Cena potravin hrazená při odebrání obědu je závislá na jednotlivých kategoriích.

 • 1. kategorie            7 – 10 let                              21 Kč/oběd/den
 • 2. kategorie          11 – 14 let                              23 Kč/oběd/den
 • 3. kategorie          od 15 let                                 24 Kč/oběd/den

Cena oběda (plná cena: potraviny + režijní a mzdové náklady) hrazená při neodhlášení stravy.

 • 1. kategorie            7 – 10 let                              21 + 26 Kč/oběd/den
 • 2. kategorie          11 – 14 let                              23 + 26 Kč/oběd/den
 • 3. kategorie          od 15 let                                 24 + 26 Kč/oběd/den

Ve školní kuchyni jsou připravovány také svačinky - cena je 12 Kč/žák/den.

Žák, který není přítomen ve škole z důvodu nemoci, má nárok na odběr oběda za cenu potravin pouze první den nepřítomnosti ve škole. Další dny nepřítomnosti je strávník (zákonný zástupce) povinen stravu odhlásit. V případě, že tak neučiní, hradí za neodhlášenou stravu plnou cenu.

 

IV.  Dospělí strávníci

Stravování dospělých strávníků se řídí vyhláškou 84/2005 Sb. (vyhláška 94/2006 Sb., 17/2008 Sb.).

Cena oběda - hrazená při odebrání se skládá z ceny potravin, příspěvku FKSP, režijních a mzdových nákladů.

 • Cena potravin                            24 Kč
 • Příspěvek z FKSP  snižuje cenu potravin (upraven ve směrnici „Pravidla pro čerpání FKS“)
 • Režijní a mzdové náklady           26 Kč 

Na oběd za cenu potravin sníženou o příspěvek z FKSP má nárok pouze zaměstnanec, který odpracoval nejméně 3 hodiny.

Pokud odpracoval méně, musí za neodhlášený nebo za vydaný oběd zaplatit plnou cenu 50 Kč (režie + mzdový náklad + příspěvek FKSP).

Zaměstnanec, který není přítomen ve škole z důvodu nemoci, nemá nárok na odběr oběda za cenu potravin sníženou o příspěvek z FKSP ani první den nepřítomnosti v zaměstnání. Výjimkou je první den nemoci, kdy zaměstnanec odpracoval 3 hodiny.

 

Ukončena platnost provozního řádu ze 17. 9. 2012

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2014

Ve Vyškově dne 1. 9. 2014

 

Mgr. Luděk Höfer, Ph.D. 

ředitel školy

 

 

 

 

Aktualizováno ( Thursday, 03 August 2017 )
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
   
Joomla Template by Joomlashack
free joomla templates joomla tutorials joomla themes