spacer.png, 0 kB
Školní speciální pedagog PDF Tisk E-mail
Napsal Administrator   
Friday, 30 September 2011

Školní speciální pedagožka

Mgr. Slávka Hýblová

Konzultační hodiny: středa od 11.45 do 14.00 hodin

Tel. 517 326 736

E-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 

Vyhledává a pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.

Pomáhá vytvářet individuální vzdělávací programy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.Spolupracuje s dalšími poradenskými pracovišti.

Zajišťuje komunikaci mezi školou a rodinou žáka.

 

Standardní činnosti školního speciálního pedagoga 

Depistážní činnosti

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

Diagnostické a intervenční činnosti

(péče o žáka/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

1) Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

2) Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).

3) Realizace intervenčních činností, tj.

  • a) provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),
  • b) provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,
  • c) participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy),
  • d) průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,
  • e) úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
  • f) zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),
  • g) speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy,
  • h) participace na kariérovém poradenství - volba vzdělávací cesty žáka - individuální provázení žáka,
  • i) konzultace s pracovníky dalších poradenských zařízení.

Metodické a koordinační činnosti

1) Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.

2) Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

3) Participace na vytváření školních vzdělávacích programů a individuálních vzdělávacích plánů s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

4) Metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy - specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky - jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

5) Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.

Aktualizováno ( Wednesday, 14 September 2016 )
 
< Předch.   Další >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
   
Joomla Template by Joomlashack
free joomla templates joomla tutorials joomla themes