spacer.png, 0 kB
O naší škole PDF Tisk E-mail
Napsal Administrator   
Thursday, 27 April 2017

ImageImageImageImageImage

Dne 4. 9. od 14:00 - 17:00 nepoteče v celé škole voda z důvodu plánované odstávky na městském vodovodu.

 

Image

Image

 

Školní jídelna – přihlášení strávníků


V týdnu od 28.8. do 1.9.2017 se mohou žáci přihlásit ke stravování,
zakoupit si čip a uhradit zálohu na září 2017 v čase od 8 do 11  hodin.

 Televizní vysílání o naší škole:  VyMIK 5. týden 2017

Základní škola Purkyňova přivítala své žáky poprvé ve školním roce 1969/70. Za čtyřicet let existence prošly jejími třídami tisíce žáků, kterým pomáhalo objevovat svět několik generací pedagogů. V posledních letech prošla budova rozsáhlými rekonstrukcemi a svým vnitřním vybavením patří k nejmodernějším. To klade stále větší nároky na učitele, kteří  využívají složité technické vybavení. Toto všechno s jediným cílem: Připravit naše žáky co nejlépe pro studium i pro další život.

Škola se nachází na okraji města, v klidném prostředí uprostřed přírody, nedaleko vyškovské nemocnice. Je dobře přístupná veřejnou autobusovou i železniční dopravou. Celý areál tvoří tři pavilony učeben, ve kterých najdeme odborné učebny chemie, fyziky, přírodopisu, angličtiny, němčiny, dějepisu, zeměpisu, informatiky, hudební výchovy a ateliér výtvarné výchovy.

Výuka probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu. Od 1. ročníku zařazujeme předmět Jazykové aktivity, který je průpravou pro výuku AJ, povinnou od 3. ročníku. Od 7. ročníku nabízí škola volitelnou výuku dalších dvou cizích jazyků.

Protože jsme školou se zaměřením na tělesnou výchovu, věnujeme velkou pozornost i stavu a vybavení tělocvičny, sportovní haly, plaveckého bazénu a obou velkých hřišť – pískového i travnatého. V hodinách tělesné výchovy se zaměřujeme na všestrannost a rozvoj pohybových schopností a dovedností žáků, výuku zpestřujeme i zařazováním netradičních aktivit, jako baseball, florbal, ping-pong, kroket, petanque, brannball, prvky sportovní gymnastiky, lezení na horolezecké stěně apod.

Škola aktivně spolupracuje s fotbalovým oddílem MFK Vyškov, s Klubem plaveckých sportů Vyškov a s oddílem mažoretek Kalimero Vyškov.

Věnujeme se nejen pohybově nadaným žákům, ale i všem ostatním. V každém ročníku máme jednu třídu klasickou a jednu sportovní. Naší prioritou je vštípit žákům zásady zdravého životního stylu, proto jsme v našem školním vzdělávacím programu zařadili do všech tříd na prvním stupni předmět Výchova ke zdravému životnímu stylu, na který na druhém stupni navazuje předmět Péče o zdraví. Zde se zaměřujeme na pohyb, správné držení těla, správné dýchání, zásady regenerace, zdravou výživu, pitný režim, prevenci kouření a užívání návykových látek, atd.

K dobrému klimatu ve škole přispívá velkou měrou už tradiční projekt Žijme spolu – pomáhejme si, jehož cílem je sblížit mladší žáky se staršími, naučit je hrát si spolu, učit se spolu a pomáhat si navzájem. Tento projekt a jeho dopady oceňují nejen učitelé a rodiče, ale i široká odborná veřejnost. Výstavy o projektu navštíví každoročně mnoho vyškovských obyvatel.

K všestrannému rozvoji dětí pomáháme i nabídkou různých zájmových kroužků podle požadavků dětí a rodičů.

 

 

Aktualizováno ( Thursday, 31 August 2017 )
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
   
Joomla Template by Joomlashack
free joomla templates joomla tutorials joomla themes